Reklamace

1. Přes všechna úsilí ze strany ubytovatele se může stát, že budete mít oprávněnou stížnost ve vztahu k Vašemu pobytu. Tuto reklamaci musíte v první řadě oznámit přímo vedení kempu ALEGRO (ubytovateli).

2. Pokud Vám nedokáže pomoci, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.
Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz