Riegrův obelisk

Blok kamene na tento obelisk byl vylomen ručním nářadím jako monolit v lomu v Podhorním Újezdě v r. 1903, aby se poté stal obdivovaným exponátem výstavy v Hořicích, kde prezentoval zručnost kameníků. Přeprava z obce, 10 km vzdálené od Hořic, byla velice složitá a trvala celkem čtrnáct dní. Náročným úkolem byl tehdy pověřen poslední z cechu hořických formanů Václav Jandera, který k přepravě potřeboval 12 párů koní a 4 páry volů, silniční mostky kvůli těžkému nákladu musely být zpevněny. Teprve po výstavě bylo rozhodnuto o místě trvalé instalace, a to v severní části gothardského návrší, odkud se nejvíce líbil pohled na město poslanci za hořický okres F. L. Riegrovi. Václav Weinzettl, druhý ředitel sochařsko-kamenické školy, navrhl konečnou podobu tohoto sloupu. Nejprve byl tento gigantický kámen nahrubo opracován a poté vztyčen na předem připraveném třímetrovém podstavci. Během 20 dní byl obelisk zvedán pomocí důmyslných ručních kladkostrojů hořickým stavebními mistry. Pak bylo dílo opracováno do finální podoby a zavěšeny tři kruhy spojující znaky země České, Moravské a Slezské do koruny Svatováclavské. Odkaz monolitu hlásá: „Buďme jednotní!“ a tři kruhy: „Buďme svorní! Pak vás nikdo nepřemůže…“ V září 1907 byl obelisk za přítomnosti slavných osobností a tří Riegrových vnuků slavnostně předán veřejnosti.