Žižkův pomník (1873)

Při příležitosti 450. výročí  Žižkova vítězství v bitvě u Hořic vznikl z podnětu místního Sokola na vrchu sv. Gotharda první pomník slavnému vojevůdci v Čechách. Autorem návrhu byl hořický sochař Pavel Jiříček (1851 — 1880), který se  spolu se svým bratrem Josefem podílel i na  zhotovení sochy. Přestože Žižka velel v bitvě  již jako slepý vojevůdce, umělci jej ztvárnili hrdě vzpřímeného s páskou pouze přes jedno oko a s palcátem v rukou. Slavnostní odhalení pomníku přerostlo v národní manifestaci proti rakousko-uherskému útlaku za účasti pěti tisíc vlastenců z Čech, Moravy i Slovenska.