Galerie plastik

Hořická galerie plastik byla mi vždycky ústavem zvláště milým. Viděl jsem v ní ohnisko výtvarné kultury pro celý kraj a obdivoval jsem se odvaze a obětavosti činitelů, kteří podnikli a uskutečnili tak ideální čin, jaký ani Praha – alespoň nikoli v té samostatné formě – nevykonala…“ Ladislav Šaloun, 1930

Budova Galerie plastik se nachází na úbočí vrchu Gothard v těsném sousedství Smetanových sadů se známou sbírkou plastik z první čtvrtiny 20. Století a galerie současného světového sochařství v přírodě, již dnes tvoří osm desítek soch umělců z Evropy, Asie a Ameriky. Jsou výsledkem mezinárodních sochařských symposií, konaných v letech 1966 – 69 a 1989 – 2000. Celý tento komplex spolu s barokními plastikami překrásným hřbitovním portálem na vrcholu Gothardu podává návštěvníkům jasnou představu o cestě, již urazilo (nejen) české sochařství od sklonku 18. Století do současnosti. Tisíce návštěvníků Galerie plastik i celého sochařského areálu přicházejí každoročně obdivovat zručnost zdejších sochařů a kameníků i krásu kamene, jenž po staletí přináší tomuto malebnému kraji nejen obživu, ale i slávu.Vznik hořické Galerie plastik na počátku 20. Století (2. Prosince 1908) neodmyslitelně souvisel s kvasem v tehdejším českém výtvarném životě a zejména s aktivitou hořické sochařsko-kamenické školy. Hořickou školou prošly mnohé zakladatelské osobnosti českého moderního sochařství, což se odrazilo ve výzdobě města i ve sbírkách Galerie plastik. Osobní kontakty a věhlas reprodukčního mistrovství zdejších pracovníků způsobily, že do sbírek přibývala díla dnes vesměs zařazována k nejzávažnějším činům v české plastice, prováděná v cenných definitivních materiálech. Oficiální stránky naleznete zde.